Stanoviska k samostatnosti naší odborové organizace

Právní postavení naší odborové organizace

 

Výpis ze spolkového rejstříku